De Discuswerper

Myron van Eleutherae

Griekenland
450 v. Chr

“De discuswerper of diskobolos was een Grieks bronzen beeld. Het verloren gegane originele beeld werd vervaardigd ca. 450 v.Chr. door de Attische beeldhouwer en bronsgieter Myron van Eleutherae. Het bronzen beeld was ongeveer 1,55 m hoog en stond vermoedelijk in Delphi of Olympia. De beelden van de discuswerper die we vandaag de dag kunnen bezichtigen zijn Romeinse marmeren kopieën. Zo zijn er een kopie in het British Museum en twee in het Museo Nazionale Romano.”

https://onlinegallery.art/nl/